لیست پیشنهادی پایان نامه

لیست موضوعات پیشنهادی پایان نامه:

 

  

 

 • استفاده از گیم تئوری در افزایش انگیزه گره های شبکه های بیسیم


 • طراحي و ساخت تجهيزات مركزي و تجهيزات كابران به منظور مديريت مصرف انرژي در ساختمان ها با استفاده از BMS


 • طراحي و ساخت تجهيزات مركزي و تجهيزات كابران به منظور مديريت مصرف انرژي در ساختمان ها با استفاده از zigbee و يا UWB


 • طراحی تقویت کننده توان با تکنولوژی CMOS برای کاربرد های UWB


 • طراحی تقویت کننده توان با تکنولوژی CMOS برای کاربرد های WLAN


 • طراحی و پیاده سازی الگوریتمی برای پنهان نگاری صوت بر روی خط تلفن


 • طراحی و پیاده سازی الگوریتمی برای پنهان نگاری اطلاعات  بر روی تصویر


 • طراحی و پیاده سازی یک الگوریتم پنهان نگاری اطلاعات به منظور استفاده در کاربردهای ویدیویی


 • استفاده از الگوریتم رمزنگاری به منظور افزایش امنیت در پنهان نگاری اطلاعات در کاربردهای ویدیویی


 • طراحی و پیاده سازی الگوریتمی برای پنهان نگاری اطلاعات  بر روی صوت


 

 • پیاده سازی لایه MAC استاندارد IEEE 802.16


 • طراحی يک الگوريتم کنترل ازدحام برای پروتکل TCP با استفاده از شبکه های عصبی یا شبکه های فازی


 • رزرو پهنای باند و کنترل پذيرش بر اساس پيش بينی حرکت کاربر برای ارائه کيفيت سرويس در شبکه های سيار سلولی


 • حفاظت از سرورها در مقابل حملات DDOS به کمک شبکه عصبی


 • الگوريتم های تخصيص کانال به روش پويا در سيستم های نسل سوم موبايل و بهبود آنها


 • طراحی مدل مديريت حساب کاربران در جابجايی بين شبکه موبايل و شبکه بی سيم محلی


 • استفاده از شبكه عصبي و فازي در انتخاب شبكه هاي نامتجانس مثل wifi , wimax , Mobile  و ….


 • طراحی الگوريتم کنترل ازدحام پروتکل TCP با استفاده از شبکه های عصبی


 • استفاده از شبكه عصبي ( و فازي ) در مديريت منابع در شبكه هاي موبايل نسل چهارم


 • استفاده از شبكه عصبي ( و فازي ) در مديريت منابع در شبكه هاي zigbee


 • استفاده از شبكه عصبي ( و فازي ) در موقعيت يابي  در شبكه هاي zigbee


 • استفاده از شبكه عصبي ( و فازي ) در موقعيت يابي  در شبكه هاي سنسور


 • استفاده از شبكه عصبي در بهينه سازي رزرو پهنای باند و اشتراك گذاري منابع در شبكه هاي موبايل نسل سوم به منظور  ارائه کيفيت سرويس مطلوب.


 • استفاده از شبكه عصبي در برابر حملات DDOS  در شبكه هاي موبايل


 • استفاده از شبكه عصبي در تخصيص پوياي کانال در شبكه هاي موبايل


 • بهينه سازي مديريت حساب کاربران در جابجايی بين شبکه موبايل و شبکه بی سيم محلی


 • Cloud computing


 • Cloud computing security


 • SoMoClo (social, mobile and cloud)


 • Mobile social networks


 • Mobile social networks security


 • Social network in VANET


 • Cellular architecture and key technologies for 5G mobile network


 • Neural network based node localization in wireless sensor networks