رزومه

تحصیلات:کارشناسی:                    برق-الکترونیک

كارشناسي ارشد:           برق- مخابرات-شبكه هاي كامپيوتري- 

دکتری:                           برق- مخابرات-سیستم

 

تاليف كتاب و مقالات:عنوان سال چاپ                          نام ناشر
کتاب:آموزش نرم‌افزار Pspice ویژه دانشجویان مهندسی برق 1393 آراد كتاب
کتاب: آموزش جامع شبیه سازی شبکه با استفاده از نرم افزار OPNET 1390 انتشارت قدیس
Zero Forcing Based Sphere Decoder for Generalized Spatial Modulation Systems 2018 ETRI Journal
 “Counteracting Threshold-voltage Drift in Ion-selective Field Effect Transistors (ISFETs) Using Threshold-setting Ion Implantation “ 2018 IEEE Journal of the Electron Devices Society
Rectification of graphene self-switching diodes: Firstprinciples study 2018 Elsevier: Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures
Using AHP and Interval VIKOR Methods to Gateway Selection in Integrated VANET and 3G Heterogeneous Wireless Networks in Sparse Situations 2015  Springer- Arabian Journal for Science and Engineering
“Improving Throughput and Delay by Signaling Modification in Integrated 802.11 and 3G Heterogeneous Wireless Network” 2016 International Journal of Advanced Computer Science and Applications
“A New Method for Vertical Handoff between WLANs and UMTS in boundary condition” 2009 IEEE-ICCET2009
 “A New Vertical Handoff method for 3G/WLAN Networks”. 2009 IEEE- ICCET2009
 “A 5-GHZ VCO for WLAN Applications”, 2010 IEEE-ICSE2010
Improving Handoff Throughput in 3GPP UMTS/WLAN Interworking Architecturein Black hole conditions” 2011 IEEE-ICCCA 2011
تقویت کننده کم نویز پهن باند در باند فرکانسی 3- 5گیگا هرتز با استفاده از روشهای گین بوست و مصرف دوباره جریان در تکنولوژی TSMC CMOS .18 um 1394 کنفرانس توسعه علوم

مهندسی اموزش عالی آیندگان

تقویت کننده کم نویز پهن باند در باند فرکانسی 2.7- 6.2 گیگا هرتز با استفاده ازطبقات دیفرانسیلی 1394 کنفرانس توسعه علوم مهندسی

اموزش عالی آیندگان

بررسی ساختارهاي مختلف و بهبود يافته  LNA در آرایش سورس مشترک در تكنولوژي CMOS برای استفاده در سیستم هاي چند بانده 1393 همايش ملي دستاوردهاي نوين مهندسي برق-دانشگاه

آزاد اسلامی واحد ساوه

کاهش جریان خطا با استفاده از محدود کننده‌ جریان خطا(FCL)  در بین ریزشبکه‌ها و شبکه اصلی 1393 نخستين همايش ملي دستاوردهاي نوين  در مهندسي برق-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
A CMOS Circuit Technique for Maintenance of the Common Mode Level in a Differential Output Pad Driver 1394 كنفرانس بين المللي علوم و

مهندسي دبي -امارات

بررسی احتمال تشخیص تروجان سخت افزاری در هر کالس تروجان با در نظر گرفتن نظریه بازی ها 1396

کنفرانس ملی پژوهش های نوین

در برق و کامپیوتر

بررسی میزان تأثیرگذاری میزان جریمه در نظریه بازی های استفاده شده در تست تروجان های سخت افزاری 1396 کنفرانس ملی پژوهش های نوین

در برق و کامپیوتر

ارائه یک روش به منظور تست تروجان های سخت افزاری با استفاده از نظریه بازی ها 1396 کنفرانس ملی پژوهش های

نوین در برق و کامپیوتر

«پيش توزيع كليدبااستفاده ازكدهاي دوري روي حلقه Z4درشبكه هاي سيارموردي» 1388 کنفرانس مهندسی برق ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان 1388

« یک روش دست به دست کردن عمودی جدید بین شبکه‌های WLAN و UMTS » 1386 کنفرانس مهندسی برق ایران

دانشگاه تربیت مدرس 1386