دانلود جزوه درس پردازش سیگنال هاي پزشکی (BSP) استاد فولاديان

  • ارزيابي درس BSP  (امتحان از 21 نمره)
  • كوئيز كلاسي                                                   1 نمره
  • تمرين ها (حل مسئله و شبيه سازي مطلب)           2 نمره
  • ارائه سمينار                                                      4 نمره 
  • آزمون پايان ترم                                                   14 نمره

به دانشجوياني كه تا روز دوشنبه مورخ 6 دي ماه فايل سمينار خود را تحويل ننمايند نمره اي تعلق نميگيرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • بخش هاي شش و هفت شامل امتحان نمي شود.
  • ارائه دانشجويان زير شامل امتحان پايان ترم مي شود: كاظمي-  سلطاني – محمدي-آذركمال