اطلاع رسانی

اطلاعیه ی برگزاری کلاسهای درس و آزمون ها 

کلاسهای استاد فولادیان در روز جمعه مورخ 18 آبان ماه برگزار نخواهد شد.برنامه حضور در دانشگاه  •