رزومه

تحصیلات:کارشناسی:                    برق-الکترونیک

كارشناسي ارشد:           برق- مخابرات-شبكه هاي كامپيوتري- 

دکتری:                           برق- مخابرات-سیستم

 

تاليف كتاب و مقالات: 

عنوان

سال چاپ

نام ناشر

کتاب:  آموزش نرم‌افزار Pspice ویژه دانشجویان مهندسی برق

1393

آراد كتاب

کتاب: آموزش جامع شبیه سازی شبکه با استفاده از نرم افزار OPNET

1390

انتشارت قدیس

Using AHP and Interval VIKOR Methods to Gateway Selection in Integrated VANET and 3G Heterogeneous Wireless Networks in Sparse Situations

2016

Springer, Arabian Journal for Science and Engineering

Improving Throughput and Delay By Signaling Modification in Integrated 802.11 and 3G Heterogeneous Wireless Network

2016

Springer, Wireless personal Communication Journal

Key Pre-distribution Using Nonlinear Codes on Z4 for Mobile Ad Hoc Networks

2012

ITU-T SG  17

“A New Method for Vertical Handoff between WLANs and UMTS in boundary condition”

2009

IEEE-ICCET2009

“A New Vertical Handoff method for 3G/WLAN Networks”.

2009

IEEE- ICCET2009

“A 5-GHZ VCO for WLAN Applications”,

2010

IEEE-ICSE2010

Improving Handoff Throughput in 3GPP UMTS/WLAN Interworking Architecturein Black hole conditions”

2011

IEEE-ICCCA 2011

«پيش توزيع كليدبااستفاده ازكدهاي دوري روي حلقه Z4درشبكه هاي سيارموردي»

1388

کنفرانس مهندسی برق ایران دانشگاه صنعتی اصفهان 1388

« یک روش دست به دست کردن عمودی جدید بین شبکه‌های WLAN و UMTS »

1386

کنفرانس مهندسی برق ایران دانشگاه تربیت مدرس